FKJs Årsmöte 2021

Detta årsmöte kommer att hållas men vid en annorlunda tidpunkt (söndagen 29 aug kl 14:00) p g a välkända skäl. Vi hoppas att ett fysiskt möte är möjligt i annat fall ett zoom-möte. Här kan kallelse med dagordning tas fram – FKJ-DAGORDNING-ÅRSMÖTE2021
Varmt välkomna /styrelsen