FKJs Årsmöte 2021 – kommer att hållas fysiskt

KÄLLARBYN på Stora Nygatan 31

 

Detta årsmöte kommer att hållas men vid en annorlunda tidpunkt (söndagen 29 aug kl 14:00) p g a välkända skäl. Möteslokal blir Källarbyn i Gamla Stan (vidstående bild). Styrelsen bedömer nu att förutsättningarna är sådana att mötet kan hållas  fysiskt.

Här kan en reviderad kallelse tas fram men bilagd dagordning är oförändrad –
FKJ-DAGORDNING-ÅRSMÖTE 2021 rev 2021-08-08-
Live Jazz utlovas – Varmt välkomna /styrelsen