”Måndagsjammet” fortsätter på Källarbyn, nu närmast 20/3 och nästa gång är 17/4.

Café Källarbyn ligger på Stora Nygatan 31. Närmaste T-stn är ”Gamla Stan”. Foto: koffe

ALLTSÅ – INGET JAM MÅNDAGEN 3 APRIL EFTERSOM DÅ PÅGÅR ”GAMLA STANS JAZZDAGAR”


Föreningen Klassisk Jazz ordnar tradjazz-jam på Café Källarbyn för medlemmar och presumtiva medlemmar. Självklart är lyssnande publik välkomna.  Tiden är 17:30 – 20.00. Dryck och enklare rätter serveras.
För spelet finns en jamlåt-lista (se nedan). Gärna att musiker kompletterar listan med fler låtar. Förslag kan skickas till Bengt Herslöf (bengt.herslof@lipidea.se). Listan kan läsas genom att klicka här:  
Låtlista till FKJ-jam 230220
 

Varmt välkomna!  /Bengt Herslöf  (FKJ:s jamsamordnare)