Tiden för Föreningens årsmöte har ändrats igen. Nytt datum är lördag 15 april kl 14.00.

Den information som tidigare meddelats om årsmötets tid i Pulsen gäller alltså inte. Platsen för mötet är dock oförändrad (Café Källarbyn på Stora Nygatan 31). Styrelsen beklagar att vi tvingats göra nämnda ändringar. Dessa p g a omständigheter som vi inte kunnat påverka.

/Styrelsen