Nästa måndagsjam på Källarbyn blir på 27 maj.

Café Källarbyn ligger på Stora Nygatan 31. Närmaste T-stn är ”Gamla Stan”. Foto: koffe.

.

Musiker som jammar förutsätts vara medlemmar (eller blivande) i vår förening. Självklart uppskattas att också jazz-älskare kommer för att lyssna.

Som vanligt – vi jammar tiden 17.30 – 20.00.

Bengt Herslöf    / FKJ:s jamsamordnare