Arkiv för november, 2012

Storyvilles stängning & Armstrongstipendie-utdelningen

fredag, 2 november, 2012

Helt traditionsenligt högtidlighölls söndagen den 11 nov minnet av Storyvilles stängning med jazzparad från Björns Trädgård, över torget Medborgarplatsen och sedan vidare till Rest LOUIS. Där ordnades en stor jazzfest med måltid under vilken hölls hyllningstal och spel med genuin New Orleansjazz framfört av Big Papa Henrys New Orleans Band. Sedan följde Armstrongstipendie-utdelningen 2012 och slutligen jammusik med musiker från orkestern och paraden. Se infon med text och bilder/video.
(mer …)