OBS! Nästa ”höst-jam” blir INTE måndag den 14 nov utan den 21 !

Källarbyn en bild från tidig vår med ganska så tomt runt borden – men på sommaren ett intensivt flanörstråk med turister och oss vanliga invånare. Och varför då inte med jazziga toner?    Foto: koffe

ÄNDRING ALLTSÅ MEN SEN MÅNDAG DEN 21 NOV – UDDA VECKA SOM VANLIGT.

Föreningen Klassisk Jazz ordnar tradjazz-jam på Café Källarbyn för medlemmar och presumtiva medlemmar. Därefter nästa jam på måndagen den 28 nov. Tiden är som vanligt kl 17:30 – 20:00. 

Café Källarbyn ligger på Stora Nygatan 31 nära T-bana Gamla Stan.
För spelet finns en jamlåt-lista men självklart att vi under spelet också kan spela annat. Gärna att vi kompletterar listan (nedan) med fler låtar. Sådana förslag kan skickas till Bengt Herslöf (bengt.herslof@lipidea.se). Listan kan läsas genom att klicka här: Låtlista jam

Varmt välkomna!  /Bengt Herslöf  (FKJ:s jamsamordnare)