Måndags-jammet nu närmast är 27 nov på Café Källarbyn !

Café Källarbyn ligger på Stora Nygatan 31. Närmaste T-stn är ”Gamla Stan”. Foto: koffe

Nu rullar jammet som vanligt (måndagar i udda veckor – men det kan finnas undantag).

Föreningen Klassisk Jazz ordnar tradjazzjam på Café Källarbyn för medlemmar och presumtiva medlemmar – som regel måndagar i udda veckor. Tiden är 17:30 – 20:00.

Välkomna!

Bengt Herslöf
FKJ:s jamsamordnare