Klassisk Jazz på Stockholms Jazz Fest

Föreningen medverkade i jazzfestivalen i Stockholm 17 – 19 juni varje dag dels med klassisk jazz på restaurang Gubbhyllan, dels med jazzparad därifrån upp till Sollidenscenen.

.

Alfa Brass Band m fl, söndagen den 19 okt ……….. foto: Eva Högsander