Om oss

Föreningen Klassisk Jazz (FKJ) är en sammanslutning av jazzintresserade med inriktning på traditionell jazzmusik, se nedan. Vi är f.n c:a 300 medlemmar. Vi ordnar möten, föredrag och fester för medlemmarna. I verksamheten ingår nära kontakter med andra föreningar och jazzklubbar mm.

Föreningens syfte framgår av dess stadgar (§ 1, p 1.1):
”FÖRENINGEN KLASSISK JAZZ (FKJ) har till ändamål att öka intresset för och främja den klassiska jazzen, dvs all jazz som med hänsyn till ursprung och stil allmänt uppfattas som klassisk. …”

Jazzpulsen och hemsidan www.klassiskjazz.se
Föreningen sprider genom sin medlemstidning JazzPulsen information och referat av spelningar, festivaler och jazzställen.  Se vidare under fliken JazzPulsen. Härutöver har vi också denna hemsida www.klassiskjazz.se – både tidningen och hemsidan samverkar och kompletterar informationen till medlemmarna och andra intressenter. På senare tid har hemsidan utvecklats så att läsarna ges möjlighet att direkt lämna synpunkter och svar i anslutning till artiklar (”inlägg”) på startsidan eller att skicka musiktips till kalendariet (fliken KALENDARIUM nederst). De inkomna svaren etc publiceras sedan om de bedöms ha ett allmänt  intresse

Bli medlem nu !!!
Medlem blir du genom att sätta in 300 kr. på bankgiro 640-0964. Vänligen notera byte från PG till BG. Par i samma hushåll betalar 450 kr.
Som ny medlem – ange namn, adress, e-post och tel.nr.
.
Styrelseledamöter i Föreningen Klassisk Jazz (FKJ)

Nils-Bertil Morgell – ordf,  ansvarig utgivare för JazzPulsen
a/ Mölndalsbacken 32
122 66 Enskede
b/ Champinjonvägen 76
642 96 Malmköping
mob: 0708-60 11 91
nbmorgell@gmail.com

Claes Koffman – vic ordf, hemsidan
Scheelegatan 18, 112 28 Stockholm
mob: 0709-84 22 50
koffman@telia.com c.koffman@outlook.com

Bengt Herslöf – medlemsfrågor
Brunbärsvägen 2
114 21 Stockholm
mob: 0703-4 5 18 10
bengt.herslof@lipidea.se

Hans Nihlén Kassör
Krukmakarg 57, 117 41, Stockholm
mob: 0762-033939
hans <hans@nihlen.nu

Ola Pålsson – klubbmästare
Fiskargatan 9, 116 20 Stockholm
tel: 640 77 91
olapalsson@hotmail.com

Bengt Holm – sekreterare o marknadsföring
tel: 0708-14 21 29
bengt.tg.holm@gmail.com

Elisabet Morgell
Sandhamnsgatan 22, 115 40 Stockholm
mob: 0730-87 14 20
elisabetmorgell@outlook.com

Arne Karlérus suppleant
Frejgatan 35, 113 49 STOCKHOLM
mob: 0707-59 02 47
arne.karlerus@gmail.com

FKJ:s stadgar, årsmöteshandlingar mm

o stadgarna – klicka här: FKJ stadgar 2016
o dagordning 2020 FKJ-DAGORDNING ÅRSMÖTE
o verksamhetsberättelse 2020 FKJ-VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019_2
o verksamhetsplan 2020 FKJ-Verksamhetsplan 2020-2021
o årsmötesprotokollet 2020 FKJ årsmöte 2020  .

HEDERSMEDLEMMAR i FKJ (dat. maj 2019)

1 Leif Andersson,  död nov 1999
2 Orkie Nyström, död 2004
3 Kersti Nyström, död 1987
4 Bo Stenhammar
5 Britt Stern-Hallberg, död 2010
6 Sten Holmqvist, död 2003
7 Olle Helander, död 1973
8 Jan Ohlsson, död 1993
9 Avinash Talwar
10 Ulf Berg, död april 2013
11 Lars-Gunnar Björklund, död nov 2012
12 Patrice Sandin
13 Bosse Parnevik
14 Hasse Wallman, död sep 2014
15 Rosa Abramsson, död 1992
16 Jens Lindgren
17 Lasse Mattsson, död april 2018
18 Kerstin Arghe , vald 2004
19 Sven Gustafsson, död feb 2015
20 Bim Ingelstam, vald mars 2019
21 Bo Jarwander, vald mars 2020
22 Åke Dahlbäck, vald aug 2021

Föreningen Klassisk Jazz Armstrongstipendiater
Klicka Här för att se en sammanställning under alla år:
Armstrongstipendiater_förteckning_alla_år