Om oss

Föreningen Klassisk Jazz (FKJ) är en sammanslutning av jazzintresserade med inriktning på traditionell jazzmusik, se nedan. Vi är f.n c:a 300 medlemmar. Vi ordnar möten, föredrag och fester för medlemmarna. I verksamheten ingår nära kontakter med andra föreningar och jazzklubbar mm.

Föreningens syfte framgår av dess stadgar (§ 1, p 1.1):
”FÖRENINGEN KLASSISK JAZZ (FKJ) har till ändamål att öka intresset för och främja den klassiska jazzen, dvs all jazz som med hänsyn till ursprung och stil allmänt uppfattas som klassisk. …”, T ex har föreningen verkat för att det ordnas måndagsjam med tradjazz, se vidare på hemsidans framsida.

Jazzpulsen och hemsidan www.klassiskjazz.se
Föreningen sprider genom sin medlemstidning JazzPulsen information och referat av spelningar, festivaler och jazzställen.  Härutöver har vi också denna hemsida www.klassiskjazz.se – både tidningen och hemsidan samverkar och kompletterar informationen till medlemmarna och andra intressenter. På senare tid har hemsidan utvecklats så att läsarna ges möjlighet att direkt lämna synpunkter och svar i anslutning till artiklar (”inlägg”) på startsidan eller att skicka musiktips till kalendariet (fliken KALENDARIUM nederst). De inkomna svaren etc publiceras sedan om de bedöms ha ett allmänt  intresse

Bli medlem nu !!!
Medlem blir du genom att sätta in 300 kr. på bankgiro 640-0964. Vänligen notera byte från PG till BG. Par i samma hushåll betalar 450 kr.
Som ny medlem – ange namn, adress, e-post och tel.nr.
.
Styrelseledamöter i Föreningen Klassisk Jazz (FKJ)

Bengt Holm – ordförande
Harvvägen 18
184 33 Åkersberga
Mobil: 0708-142129
bengt.tg.holm@gmail.com

Bengt Herslöf – vice ordförande, redaktör JazzPulsen, bokföring, jamledare  Källarbyn, medlemsregister
Brunbärsvägen 2
114 21 Stockholm
Mob: 0703-451810
bengt.herslof@lipidea.se

Karl Bång – sekreterare, Storyvilles stängning
Enhagsbacken 9
187 40 Täby
Mob: 0706 91 17 08
klobang@gmail.com

Elisabet Morgell – kassör
Sandhamnsgatan 22
115 40 Stockholm
Mob: 0730-871420
elisabetmorgell@outlook.com

Mats Wikström – klubbmästare
Falkbergsvägen 14
14646 Tullinge
Mob: 0738-670171
mats.h.wikstrom@gmail.com

Arne Karleus – assisterande bokföring och ekonomifrågor
Frejgatan 35
113 49 Stockholm
Mob: 0707-590247
arne.karlerus@gmail.com

Claes Koffman – hemsidan, Gamla Stans Jazzdagar, Stockholms Jazz Festival
Scheelegatan 18
112 28 Stockholm
Mob. 0709-842250
kh.koffman@gmail.com

Louise Rebinder – assisterande redaktör JazzPulsen
Bildhuggarvägen 8
121 44 Johanneshov
Mob: 076-1196237
louise.rehbinder@gmail.com

…………………………………………………………………….

Revisor
Per Strömbäck – ordinarie revisor,  vald t o m årsmötet 2026
Gryningsvägen 46A
16351 Spånga
073-6191006
pergstromback@hotmail.com

……………………………………………………………………………..

Ansvarig utgivare för JazzPulsen och
handläggare i STIM-frågor:

Nils-Bertil Morgell
a/ Mölndalsbacken 32
122 66 Enskede
b/ Champinjonvägen 76
642 96 Malmköping
mob: 0708-60 11 91
nbmorgell@gmail.com

FKJ:s stadgar, årsmöteshandlingar mm (också i äldre tider)

o stadgarna (2023) FKJ stadgar 2023
o äldre stadgarna (2016)  FKJ stadgar 2016
o årsmötesprotokollet (2024) FKJ-årsmöte_protokoll_20240201
o årsmötesprotokoll (2023) FKJ extra årsmöte 2023

HEDERSMEDLEMMAR i FKJ (dat. maj 2019)

1 Leif Andersson,  död nov 1999
2 Orkie Nyström, död 2004
3 Kersti Nyström, död 1987
4 Bo Stenhammar
5 Britt Stern-Hallberg, död 2010
6 Sten Holmqvist, död 2003
7 Olle Helander, död 1973
8 Jan Ohlsson, död 1993
9 Avinash Talwar
10 Ulf Berg, död april 2013
11 Lars-Gunnar Björklund, död nov 2012
12 Patrice Sandin
13 Bosse Parnevik
14 Hasse Wallman, död sep 2014
15 Rosa Abramsson, död 1992
16 Jens Lindgren
17 Lasse Mattsson, död april 2018
18 Kerstin Arghe , vald 2004
19 Sven Gustafsson, död feb 2015
20 Bim Ingelstam, vald mars 2019
21 Bo Jarwander, vald mars 2020
22 Åke Dahlbäck, vald aug 2021
23  P-O Karlström, vald mars 2022

Föreningen Klassisk Jazz Armstrongstipendiater
Klicka Här för att se en sammanställning under alla år:
Armstrongstipendiater år