Storyvilles stängning


paraden med start från Björns Trädgård, foto: björn

  • först paraden på Medborgarplatsen till Rest LOUIS ,
  • armstrongstipendieutdelningen på restaurangen
  • och den efterföljande jazzfesten .

Allt blev en storartad föreställning!!!
foton nedan: björn (Björn Säfwenberg) och koffe (Claes Koffman)


[vimeo clip_id="32049949"]
fortsatt parad mot restaurang LOUIS – här med ljud.

över torget, foto: björn


över torget, foto: koffe


framme (nästan) vid rest LOUIS, foto: björn

STIPENDIEUTDELNINGEN


p-o karlström, foto: koffe
Föreningens sekreterare P-O Karlström läser upp tilldelningen av Louis Armstrongstipendiet 2011 med Stipendiekommitténs motiveringar som följer nedan (citerade)


björn ingelstam, foto: björn

”Louis Armstrongstipendiet 2011 har tilldelats Björn Ingelstam – för att han med sitt mogna och utvecklade trumpetspel och sitt stora engagemang så tidigt och med sådan kraft etablerat sig och sin orkester inom den klassiska jazzen. Med musikanter som Björn har vi all anledning att se ljust på framtiden för vår musik.”


ingemar wågerman, foto: björn

”Det andra stipendiet har tilldelats Ingemar Wågerman – för att han som pianist och orkesterledare visat, att den svenska klassiska jazzen har en plats på världskartan. Djupt imponerande är också Ingemars dokumentation ”Down By The Riverside”, där vi initierat får följa utvecklingen av den klassiska jazzen i Västverige i allmänhet och i Göteborg i synnerhet.”


christer fellers, foto: björn


lasse eriksson, foto: björn

”Det tredje stipendiet har delats av trumpetaren Christer Fellers och klarinettisten Lasse Eriksson med sammanlagt över ett sekels musicerande bakom sig. Christer kan vi i dag höra i hans egna New Orleans Stompers och Lasse i Jazz Doctors och Ekerö Royal Swing.”

”Louis Armstrongstipendiet 2011 har tilldelats Christer Fellers – för att han under ett halvt sekel med känsla och engagemang vårdat fyrtiotalets revivaljazz. I såväl egna som andras konstellationer förmedlar Christers auktoritativa trumpet den värme, innerlighet och livsglädje, som kännetecknar musiken från New Orleans. På sin innehållsrika hemsida dokumenterar Christer både egna musikaktiviteter och stora namn inom New Orleansjazzen.”

Louis Armstrongstipendiet 2011 har tilldelats Lasse Eriksson – för att han, fast förankrad i den yppersta swingtraditionen, som driven klarinettist med pondus och spelglädje bjuder oss jazzupplevelser av högsta klass. Och även radiolyssnarna får sitt genom Lasses insatser i hemortens Radio Viking.”

ARMSTRONGSSTIPENDIATER – BAKGRUND MM

Varje år sedan 1971 utses förtjänta stipendiater inom den äldre jazzens domäner, under de första trettio åren av musikerorganisationen Trad Jazz Stockholm och numera av Föreningen Klassisk Jazz. Ett stipendium delas ut till en ung, lovande musiker, ett till någon som gjort mycket för den klassiska jazzen och som kan men inte behöver vara musiker och ett slutligen till en framstående, mångårigt verksam musiker inom den klassiska jazzen.

I stipendiekommittén 2011 har ingått Claes Ringqvist, Claes Tillander, Bo Scherman och PeO Österholm med undertecknad som sekreterare.

Föreningen Klassisk Jazz Armstrongstipendiekommitté gm P-O Karlström, tel. 08-760 08 15

och sist till FESTEN …


christer fellers new orleans stompers, foto: koffe

[vimeo clip_id="33369666"]
… och här med ljud


kenneth arnström o klas lagerberg …………… foto: björn


fredrik john, foto: koffe


sven stålberg, foto: koffe

Ett fullsatt Rest LOUIS, foto: björn