Ingen orkestertävling 2014

Föreningen Klassisk Jazz har av olika skäl beslutat att inte gå vidare med att arrangera Stora Jazzdagen, ett större evenemang i samband med det kommande årsmötet. Orkestertävlingen var tänkt som ett inslag under detta evenemang. Tävlingen kommer därför inte att genomföras.