FKJs Årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att flytta årsmötet för år 2021till augusti.
Anledningen är den pågående corona-pandemin. Vi har särskilt tagit hänsyn till att smittspridningen nu ökar i Stockholmsregionen och till att flera av föreningens medlemmar är 70 år och äldre.
För att läsa hela detta meddelande – klicka här:

Vi i styrelsen är väl medvetna om att årsmötet enligt stadgarna ska äga rum under årets första kvartal. Men hur skulle, med rådande pandemi, ett sådant årsmöte kunna genomföras första januari, februari eller mars 2021? Ett traditionellt årsmöte på lokal? Hur många föreningsmedlemmar skulle våga komma? Till årsmötet 2020 vågade sig bara knappt 20 medlemmar. Kan styrelsen ”lura” medlemmar att komma till ett sådant möte med risk att sprida smitta? Knappast! Ett fysiskt årsmöte utomhus? I teorin är det möjligt men vad vet vi om vädret i mars? Ett årsmöte via datorer? Styrelsen har inte haft något fysiskt möte efter det konstituerade styrelsemötet i anslutning till årsmötet i mars. Alla senare styrelsemötet har skett via zoom. Med detta menas att vi har suttit hemma framför egna datorer och deltagit via distans. Sannolikt får styrelsemötena gå till på detta sätt ännu några månader framöver. Det skulle vara tänkbart att genomföra även ett årsmöte på detta sätt. Jag har själv deltagit i ett årsmöte i en annan förening via zoom. Men hur många föreningsmedlemmar har sådana datorer och sådan datavana att de aktivt skulle kunna delta i ett årsmöte? Vi anser därför att det beslut vi fattat är det bästa trots att det bryter mot stadgarna.

Att årsmötet flyttas fram i tiden hindrar inte att styrelsen ska ta fram verksamhetsberättelse för 2020 och verksamhetsplan för 2021-2022 i stadgeenlig tid. Vi avser att lägga ut dessa handlingar på föreningens hemsida och att publicera dem i Jazz Pulsen.
Vid årsmötet ska väljas styrelse. Att årsmötet flyttas fram innebär att nuvarande styrelse sitter kvar till nästa årsmöte. Även om ingen nuvarande styrelseledamot har aviserat sin avgång finns det utrymme för nya styrelsemedlemmar. Om någon är intresserad av ett styrelseuppdrag så kan vederbörande bli adjungerad fram till årsmötet för att då väljas i riktig ordning. Den som är intresserad får gärna höra av sig till mig.

Nils-Bertil Morgell