Stockholm Jazz Festival går av stapeln 11-20 oktober 2024

Förra årets festival blev hittills den största med 30 707 besökare på 80 scener. Vår förening medverkade aktivt och såg till att den klassiska jazzen blev väl representerad i det stora utbudet.  Huvudarrangören på Fasching välkomnade oss som medarrangör också till den kommande festivalen. Bandledare m fl uppmanas – om intresse finns – att ta kontakt med krögare eller andra lokalhållare för ett deltagande i festivalen. Huvudarrangören ser positivt på att FKJ bereder och samordnar vårt ”bidrag” med klassisk jazz. Erfarenheten visar att en spelning helst bör anmälas inte senare än månadsskiftet juni-juli. Preciserad ”deadline” är 18 juli men åter … var inte sen med anmälan!

Huvudarrangören/Fasching har i meddelande (5/6) lämnat närmare info om anmälan till deltagande i festivalen  – kan läsas genom att klicka här:  ’

Kära kollegor och medarrangörer!

Vi påminner om deadline för att anmäla akter till släpp nr 3 av årets jazzfestival är den 18 juli. Själva släppet är 27 augusti kl 11. Tiden emellan krävs för att få ihop det tryckta programmet och korra materialet. Nytt för i år är att ingressen kommer vara sökbar och synlig på förstasidan (inom kort). Försök därför att hålla ingressen kort och koncis samt att den innehåller ord som passar in på kvällens konsert såsom genre, inspirerande musiker etc.

Fyll i blanketten här: https://forms.gle/tm8dj4mYqKS5mVMp8 en ifylld blankett per programpunkt.

Liggande bild skickas till festival@stockholmjazz.se Observera att filens namn måste vara ÅÅMMDD_ARTISTNAMN_FOTO_FOTOGRAFNAMN (Datumet i filen refererar till speldatumet på festivalen och ingenting annat).

Hör av er om ni har frågor men läs gärna här också om vad som gäller: https://stockholmjazz.se/arrangor/

Vi på kontoret kommer ta lite ledigt mellan midsommar och mitten på juli, därefter är vi tillbaka och svarar igen men tänk på att alltid mejla till festival@stockholmjazz.se och inte till våra personliga mejladresser.

Vänligen / Sara Asplund
Marknadschef / Marketing Director Stockholm Jazz Festival