Storyvilles stängning & Armstrongstipendie-utdelningen

Helt traditionsenligt högtidlighölls söndagen den 11 nov minnet av Storyvilles stängning med jazzparad från Björns Trädgård, över torget Medborgarplatsen och sedan vidare till Rest LOUIS. Där ordnades en stor jazzfest med måltid under vilken hölls hyllningstal och spel med genuin New Orleansjazz framfört av Big Papa Henrys New Orleans Band. Sedan följde Armstrongstipendie-utdelningen 2012 och slutligen jammusik med musiker från orkestern och paraden. Se infon med text och bilder/video.

.

Paraden….. foto: Björn Säfwenberg
.
..

.
.
.

Big Pappa Henry’s New Orleans Band
.
.
LOUIS ARMSTRONGSTIPENDIATER 2012 /utdrag från tidigare kungjort pressmeddelande/
.
Varje år sedan 1971 utses förtjänta stipendiater inom den klassiska jazzens domäner, under de första trettio åren av musikerorganisationen Trad Jazz Stockholm och numera av Föreningen Klassisk Jazz. Ett stipendium delas ut till en ung, lovande musiker, ett till någon som gjort mycket för den klassiska jazzen och som kan men inte behöver vara musiker och ett slutligen till en framstående, mångårigt verksam musiker inom den klassiska jazzen.
.
Det första stipendiet har i år tilldelats den unga begåvade sångerskan Isabella Lundgren.
Andrastipendiet går till den outtröttlige jazzentreprenören och trumslagaren Björn Sjödin.
Tredjestipendiat är trumslagarnestorn och kapellmästaren Ronnie Gardiner.
.
I stipendiekommittén har ingått Åke Cederqvist, Bo Jarwander, Claes Ringqvist, Claes Tillander, Bo Scherman, PeO Österholm och med P-O Karlström som sekreterare.
.

Sångerskan Isabella Lundgren tar emot stipendiet här med FKJs ordf Åke Cederquist och P-O Karlström till höger.

Stipendiekommitténs motiveringar lyder som följer:

Louis Armstrongstipendiet 2012 har tilldelats Isabella Lundgren
– för att hon med sin unika vokala talang rör sig lika hemvant inom jazzens som bluesens domäner. Isabellas musikalitet och inlevelse gör varje framträdande till en upplevelse, som etsar sig fast i lyssnarens musikaliska minne.
.

Staffan tar emot stipendiet åt sin bror Björn Sjödin och håller ett fint tal om brodern och hans talanger. Själv var Björn på resande fot.

Stipendiekommitténs motiveringar lyder som följer:
.
Louis Armstrongstipendiet 2012 har tilldelats Björn Sjödin
– för att han som outtröttlig entreprenör ser till att det ständigt händer något inom jazzen, såväl i hemstaden Uppsala som annorstädes. Björn är dessutom en gudabenådad trumslagare, som fört visparnas diskreta konst till nya höjder.
.

Ronnie Gardiner tar emot sitt stipendium och håller ett långt hyllningstal om Louis Armstrong som den största jazzmuskern under alla tider (anm: platsen Rest Louis kändes så helt rätt för denna cermoni!)
.
Stipendiekommitténs motiveringar lyder som följer:
.
Louis Armstrongstipendiet 2012 har tilldelats Ronnie Gardiner
– för att han alltsedan ankomsten till Sverige för femtio år sedan berikat vår jazzscen med trumspel av världsklass. Den ständigt gemytlige kapellmästaren Ronnie har också en unik förmåga att upptäcka och lansera yngre musiker, något som borgar för jazzens framtid i vårt land.
.

… och sen lite senare startade jammusiken som blev en härlig avslutning på en lång och härlig fest !!!
För stunden saknas bild på hela jambandet med den här med den självklara jamledaren och trumpetaren Gwyn Lewis får duga.
.

.
.
Foton ovan: koffe koffman om inget annat anges