FKJs årsmöte 2019 – referat och nu protokoll

P-O Karlström (sekr) och Peter Inghe (mötesordf)

.

.

.
Här nedan har mötessekreteraren P-O Karlström skrivit ett referat från mötet. Senare kommer själva protokollet.

Men nu finns också protokollet … och då under fliken ”Om oss”  (ett stycke lägre ned i texten).

Klicka här: referatet  Årsmötet 2019

Foto: ……….. Bengt Holm