Kallelse till årsmötet 2020 – fler handlingar

Årsmötet i år äger rum söndagen den 15 mars – liksom senast – på Restaurang Norrport, Roslagsgatan 38 och det formella mötet börjar 13:00.

Så här kan man ta sig dit:
Buss 50 stannar nästan utanför Norrport. I övrigt ta en buss från T-bana Odenplan eller Tekniska högskolan till hållplats Roslagsgatan och gå mot Roslagstull drygt två kvarter – se kartbild.

Men restaurangen öppnar redan kl 12 (denna gång!) varvid kan fås måltid (lunch eller annat) för dem som så önskar – se menyn på www.norrport.se. Bord kan beställas på telefon 08-612 44 60.

För dem som är osäkra på bästa vägen dit lämnas här en kartbild (som framgår har buss 50 en nära hållplats ”Frejgatan”).

Som vanligt bjuds på musik efter det formella mötet kring kl 14.30.

Genom att klicka här fås nu fler handlingar:
o FKJ-DAGORDNING ÅRSMÖTE
o FKJ-VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019_2
o FKJ-Verksamhetsplan 2020-2021

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari – skickas helst som mail till nbmorgell@gmail.com.

Varmt välkomna! /Styrelsen