Arkiv för mars, 2020

Ett referat från FKJs årsmöte

tisdag, 17 mars, 2020

P-O Karlström har – i vanlig ordning – lämnat ett referat från mötet. Som framgår i detta var det glest med mötesdeltagare (väntat p g a corona-viruset). Den formella genomgången av årshandlingarna blev odramatiskt.  Och beträffande styrelsen har denna förstärkts med två ”nykomlingar”. Några särskilda medlemmar som under lång tid gjort stora insatser för föreningen avtackades och därefter följde underhållning med jazzmusik.

Hela referatet kan läsas genom att klicka här:  JP Årsmötet 2020.docxA   (uppdaterat 19/3)

mötessekreterare P-O Karlström och mötesordförande Peter Inghe

Annonserade spelningar kan ha inställts !!!

tisdag, 17 mars, 2020

Corona-viruset har också drabbat vår jazz … !

Som framgår under fliken ”Kalendarium” är kalendariet f n begränsat men tips kan skickas in på info@klassiskjazz.se så kommer dessa att införas.