FKJ:s årsmöte

rune stålspets orkester

Föreningen höll sitt årsmöte lördagen den 31 mars på Restaurang Louis. Allt helt planenligt förutom att vi inledningsvis också fick en trivsam underhållning av Rune Stålspets orkester ”Live Jazz Group”. Därefter det formella mötet och sedan mer musik – då med dans och muntert samtal vid borden.

Det senaste beträffande årsmötet:
Protokollet från mötet och de antagna stadgarna, se nederst under fliken OM OSS.