Om oss

Föreningen Klassisk Jazz (FKJ) är en sammanslutning av jazzintresserade med inriktning på traditionell jazzmusik, se nedan. Vi är f.n c:a 400 medlemmar. Vi ordnar möten, föredrag och fester för medlemmarna. I verksamheten ingår nära kontakter med andra föreningar och jazzklubbar mm.

Föreningens syfte framgår av dess stadgar (§ 1, p 1.1):

”FÖRENINGEN KLASSISK JAZZ (FKJ) har till ändamål att öka intresset för och främja den klassiska jazzen, dvs all jazz som med hänsyn till ursprung och stil allmänt uppfattas som klassisk. …”

Jazzpulsen och hemsidan www.klassiskjazz.se

Föreningen sprider genom sin medlemstidning JazzPulsen information och referat av spelningar, festivaler och jazzställen.  Se vidare under fliken JazzPulsen. Härutöver har vi också denna hemsida www.klassiskjazz.se – både tidningen och hemsidan samverkar och kompletterar informationen till medlemmarna och andra intressenter. På senare tid har hemsidan utvecklats så att läsarna ges möjlighet att direkt lämna synpunkter och svar i anslutning till artiklar (”inlägg”) på startsidan eller att skicka musiktips till kalendariet (fliken KALENDARIUM nederst). De inkomna svaren etc publiceras sedan om de bedöms ha ett allmänt intresse

Bli medlem nu !!!

Medlem blir du genom att sätta in 250 kr. på plusgiro 85 09 94-5. Ange ny medlem samt namn, adress, e-post och tel.nr. Par boende på samma adress (ett ex av Jazzpulsen) betalar 400 kr.

.

Styrelseledamöter i Föreningen Klassisk Jazz (FKJ)

Kerstin Arghe – ordf, red JazzPulsen o ansvarig utgivare

Odengatan 24, 113 51 Stockholm

tel: 612 58 53, mob: 0708-61 46 12

arghe@algonet.se

Claes Koffman – vic ordf, hemsidan

Scheelegatan 18, 112 28 Stockholm

tel: 650 02 20, mob: 0709-84 22 50

c.koffman@telia.com

Olof Pontusson – medlemsregister

Ekoxegränd 12, 187 41 Täby

mob: 0735-76 01 81, tel: 08-768 12 56

olof.pontusson@swipnet.se

Arne Karlérus – kassör

Frejgatan 35, 113 49 STOCKHOLM

mob: 0707-59 02 47

arne.karlerus@comhem.se

Ola Pålsson – klubbmästare

Fiskargatan 9, 116 20 Stockholm

08-640 77 91

olapalsson@hotmail.com

.
Christina Ondracek – klubbmästare

mob: 0730-89 90 27

Bangårdsgatan 6, 76131 NORRTÄLJE
.

FKJ:s stadgar, årsmöteshandlingar mm

Stadgarna – klicka här: FKJ stadgar 2014

Protokollet från årsmötet 2016 -klicka här: FKJ årsmöte 2016

Årsmöteshandlingar 2017 – klicka här nedan:
o dagordning Dagordn. t.tryckning

o årsredovisning A╠èR 2016 FKJ

o verksamhetsplan Planering -17_18

.

HEDERSMEDLEMMAR i FKJ (dat. aug 2016)

1 Leif Andersson   Död 17/11 1999
2 Orkie Nyström Död
3 Kersti Nyström  Död 1983
4 Bo Stenhammar
5 Britt Stern-Hallberg Död 2010
6 Sten Holmqvist Död 2003
7 Olle Helander  Död 1973
8 Jan Ohlsson  Död 1993
9 Avinash Talwar
10 Ulf Berg Död 21/4 2013
11 Lars-Gunnar Björklund  Död 30/11 2012
12 Patrice Sandin
13 Bosse Parnevik
14 Hasse Wallman Död 23/9 2014
15 Rosa Abramsson Död 1992
16 Jens Lindgren
17 Lasse Mattsson (Vald 2004)
18 Kerstin Arghe  (Vald 2004)
19 Sven Gustafsson (Vald 2012) Död feb 2015