Om oss

Föreningen Klassisk Jazz (FKJ) är en sammanslutning av jazzintresserade med inriktning på traditionell jazzmusik, se nedan. Vi är f.n c:a 300 medlemmar. Vi ordnar möten, föredrag och fester för medlemmarna. I verksamheten ingår nära kontakter med andra föreningar och jazzklubbar mm.

Föreningens syfte framgår av dess stadgar (§ 1, p 1.1):

”FÖRENINGEN KLASSISK JAZZ (FKJ) har till ändamål att öka intresset för och främja den klassiska jazzen, dvs all jazz som med hänsyn till ursprung och stil allmänt uppfattas som klassisk. …”

Jazzpulsen och hemsidan www.klassiskjazz.se

Föreningen sprider genom sin medlemstidning JazzPulsen information och referat av spelningar, festivaler och jazzställen.  Se vidare under fliken JazzPulsen. Härutöver har vi också denna hemsida www.klassiskjazz.se – både tidningen och hemsidan samverkar och kompletterar informationen till medlemmarna och andra intressenter. På senare tid har hemsidan utvecklats så att läsarna ges möjlighet att direkt lämna synpunkter och svar i anslutning till artiklar (”inlägg”) på startsidan eller att skicka musiktips till kalendariet (fliken KALENDARIUM nederst). De inkomna svaren etc publiceras sedan om de bedöms ha ett allmänt  intresse

Bli medlem nu !!!

Medlem blir du genom att sätta in 250 kr. på plusgiro 85 09 94-5. Ange ny medlem samt namn, adress, e-post och tel.nr. Par -boende på samma adress (ett ex av Jazzpulsen) betalar 400 kr.

.

Styrelseledamöter i Föreningen Klassisk Jazz (FKJ)

Nils-Bertil Morgell – ordf,  red JazzPulsen o ansvarig utgivare

a/ Mölndalsbacken 32

122 66 Enskede

b/ Champinjonvägen 76

642 96 Malmköping

mob: 0708-60 11 91

nbmorgell@gmail.com

 

Claes Koffman – vic ordf, hemsidan

Scheelegatan 18, 112 28 Stockholm

tel: 650 02 20, mob: 0709-84 22 50

koffman@telia.com

 

Bengt Herslöf – medlemsfrågor

Brunbärsvägen 2

114 21 Stockholm

mob. 0703-4 5 18 10

bengt.herslof@lipidea.se

 

Arne Karlérus – kassör

Frejgatan 35, 113 49 STOCKHOLM

mob: 0707-59 02 47

arne.karlerus@comhem.se

 

Ola Pålsson – klubbmästare

Fiskargatan 9, 116 20 Stockholm

tel: 640 77 91

olapalsson@hotmail.com

 

Bengt Holm – sekreterare o marknadsföring

/här ska infon kompletteras/

.

FKJ:s stadgar, årsmöteshandlingar mm

Stadgarna – klicka här: FKJ stadgar 2014

Protokollet från årsmötet 2016 -klicka här: FKJ årsmöte 2016

OBS! För senaste årsmöteshandlingar (året 2017) – Se startsidans inägg

”Kallelse till FKJs årsmöte …”

Årsmöteshandlingar 2017 – klicka här nedan:
o dagordning Dagordn. t.tryckning

o årsredovisning A╠èR 2016 FKJ

o verksamhetsplan Planering -17_18

o årsmötesprotokollet 2019 FKJ årsmöte 2019

.

HEDERSMEDLEMMAR i FKJ (dat. aug 2016)

1 Leif Andersson   Död 17/11 1999
2 Orkie Nyström Död
3 Kersti Nyström  Död 1983
4 Bo Stenhammar
5 Britt Stern-Hallberg Död 2010
6 Sten Holmqvist Död 2003
7 Olle Helander  Död 1973
8 Jan Ohlsson  Död 1993
9 Avinash Talwar
10 Ulf Berg Död 21/4 2013
11 Lars-Gunnar Björklund  Död 30/11 2012
12 Patrice Sandin
13 Bosse Parnevik
14 Hasse Wallman Död 23/9 2014
15 Rosa Abramsson Död 1992
16 Jens Lindgren
17 Lasse Mattsson (Vald 2004)
18 Kerstin Arghe  (Vald 2004)
19 Sven Gustafsson (Vald 2012) Död feb 2015