Kalendarium

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nya tips tas tacksamt emot via info@klassiskjazz.se

Gärna att ditt tips utformas likartat med nedanstående skrivning.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maj 2020

Förkortningen ”TBA” betyder ”Meddelas senare” och AWJ står för ”After Work Jazz”
< I coronatider kan vara klokt att kolla med restaurangen etc att inte planerad spelning hat inställts >

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/5
2/5 Norrport, Patchwork Jazzband, 1900-2200, fri entré
3/5
……………. v 19 …………………………
4/5 Rest Häktet Hornsgatan, Django-jazz, 2000-2300
5/5
6/5
7/5
8/5
9/5 Rest Rost, Louise Palmstierna med vänner, 1600-1800
9/5 Norrport, Monica Söderberg Jazz Friends, 1900-2200
10/5
………………. v 20 ………………………..
1/5 Rest Häktet Hornsgatan, Django-jazz, 2000-2300
12/5
13/5 Engelen Puben, LIRA m Anders Linder, 1900-2200 INSTÄLLD!
14/5
15/5
16/5 Rest Rost, Anders Ellman med vänner, 1600-1800
16/5 Norrport, Patchwork Jazzband, 1900-2200
17/5
……………….. v 21 ……………………….
18/5 Rest Häktet Hornsgatan, Django-jazz, 2000-2300
18/5 Saltsjöbaden Vår Gård, Cristina Gustafsson och Stefan Gustafson, se saltisjazz.se
19/5
20/5
21/5
22/5
23/5 Rest Rost, Anders Ellman med vänner, 1600-1800
24/5
………………… v 22 ……………………..
25/5 Rest Häktet Hornsgatan, Django-jazz, 2000-2300
26/5 Rest Artilleriet Artillerig 13, Ikiz and Friends, 1900-2100 (Gott om plats och glest mellan borden), fri entré och tar ej kontanter
27/5
28/5
29/530/5 Reimersholme Coop-torget, Reimers Swing Band Parad 1130-1200 Konsert utomhus 1200-1315 Vid otjänlig väderlek inställs Reimersspelningen.
30/5 Rest Ros Wollmar Yxkullsg 52t, Anders Ellman med vänner, 1600-1800
30/5 Rest Norrport, Patchwork Jazzband, 2000-2300
………………….. v 23 …………………….
31/5

xxxxxxxxxxxxxxxxxx juni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2/6 Rest Artilleriet, BEL Trio, 1900-2100 9/6 Rest Artilleriet, Carl Bagge Trio, 1900-2100

16/6 Rest Artilleriet, Gustav Lundgren Trio, 1900-2100

Varje måndag, Django-jazz på rest Häktet, Hornsg 82 från 2000, rest öppnar 1700.