Storyvilles Stängning & Armstrong-stipendier!

Årets Storyvilles Stängning ägde rum söndagen den 13 november.

Festligheterna inleddes med sedvanlig parad över torget. Denna gång dock med försiktiga steg för snö och is på sina ställen gjorde vägen hal. Men allt gick väl och de jazziga tonerna ljöd vackert på torget. Väl framme i en fullsatt restaurang LOUIS satt en förväntansfull publik och tog emot. På scen hade dagens orkester Swing Magnefique installerat sig – nu kunde festen börja och så skedde.
.
Foto:…………….. Lars Gustavsson
.
För mer info – klicka här

Årets Armstrongstipendiaterna med motiveringar

Foton (nedan) om inget annat anges: …………………….. Koffe Koffman
.

.

Swing Magnifique (fr vän) Åke Jonsson gui, Filip Berglund b, Josefin Peters voc, Tom Buhre gui
.
Gunnar Lidberg som med sin fiol gjorde många framträdanden under festen.
.
.
En avsutande bild med text ur Arnes Jazzvaria 161121
.