Storyvilles stängning med parad o Armstrongstipendiater – sön 12 nov

Här nedan presenteras årets Armstrongstipendiater med bild och motiveringar mm.

 

 

 

 

Erik Tengholm

Med sin mångsidighet som trumpetare visar Erik den bredd som kännetecknar hans profil, där alla musikaliska stilar finns representerade alltifrån Satchmos klassiska trumpet via bebopen till dagens moderna trumpetidiom.

 

 

 

 

Hans Zakrisson

Trombonist och ordförande i Alingsås Jazzsällskap, där han under ett stort antal år ansvarat för genomförandet av Alingsås Jazzfestival och där den traditionella jazzen stått i högsätet.

 

 

 

 

Ragnar Tretow

Trumpetare med rötterna i skånska traditionella jazzmyllan och med New Orleansjazzen som ledstjärna ger han numera stadga i både Jesses New Orleans Band och Göta River Jazzband.

 

Storyvilleparaden och stipendieutdelningen mm

I gängse ordnig sker stipendieutdelningen vid högtidlighetshållandet av Storyvilles stängning – söndagen den 12 november. Se vidare i kalendariet och btr nämnda ”Storyvilleparad” – gärna att musiker medtar instrument och medverkar i paraden.

…………. här nedan KOMMENTARER o BILDER efter genomförandet ……………..

< Denna gång råder brist på bild/info från paraden o efterföljande fest p g a olyckliga omständigheter. Därför gärna att den som har material att tillföra skickar sådant till hemsideredaktionen (info@klassiskjazz.se) >
. mm
Dock – nu (6/12) har ändå en del bilder o info inkommit visande stipendieutdelningen som ägde rum på Restaurang LOUIS. Vi har också fått in intressant nyhetsmaterial från våra jazzkollegor Västerås Jazzklubb. Samtidigt med ”vår” parad med stipendieutdelning genomförde man där ett antal konserter i anslutning till VÄSTERÅS STORYVILLEPARAD. Vi visar också här en samling bilder i urval därifrån. För att se – klicka här:

……………………………………………………………………………………………………

Stockholms-bilderna (de 3 överst) ….. foto: Arne Karleus
Västerås-bilderna (de 3 nederst) …… foto: Bengt Holm

Erik Tengbom tar emot stipendiet

.

Hans Zackrisson tackar för sitt pris

.

Trumpetaren Ragnar Tretov nybliven stipendiat här spelande i bandet

.

aros dixie group

tuxedo jazz band

.

the classic jazz quartet