Inget Storyville-firande i år

Styrelsen har beslutat att ställa in 2020 års firande av Storyvilles stängning. Det blir alltså varken någon gatuparad eller någon konsert i föreningens regi.
När vi i styrelsen tog beslutet tog vi särskilt hänsyn till coronan, smittspridningen ökar i Stockholmstrakten. Vidare beaktade vi att flertalet föreningsmedlemmar är 70 år eller äldre och därför ingår i riskgruppen.
För den som ändå vill lyssna till jazz i anslutning till ”högtidsdagen” kan nämnas att Peter Lind och hans Cabaret Band i egen regi ger en konsert i Abrahamsbergskyrkan söndagen den 15 november klockan 1500.

Nils-Bertil Morgell