2021-års Armstrongstipendium har beslutats!

Detta stipendium har denna gång utdelats till:
Johan Tengholm, Björn Englund och Claes Sterner.
För att se stipendiemotiveringarna – klicka här Motiveringar 2021