JazzPulsen kan denna gång läsas digitalt !!! – Nu en fråga till våra medlemmar.

Det här inlägget om digital läsning av Pulsen har nu varit tillgängligt drygt en månad. Som de flesta av våra medlemmar och läsare säkert vet finns en diskussion om en digital Pulsen skulle kunna ersätta en tryckt Puls (som den nuvarande). Frågan har blivit alltmer aktuell – som framgår nedan -när vår ekonomi med åren blivit mer ansträngd. Om Pulsen skulle kunna finnas samtidigt både digitalt och tryckt, dvs vi som medlemmar kan välja mellan alternativen kan kanske vara en lösning. Självfallet skulle priset sättas med hänsyn till de verkliga kostnaderna.

Styrelsen avser att återkomma till ”Pulsen-frågan” och helst ha ett komplett förslag till nästa årsmöte eller tidigare. Gärna då att att vi får in synpunkter från våra medlemmar. Det går bra att skicka mejl till info@klassiskjazz.se och under rubriken ”digital Pulsen?”

För att läsa Pulsen digitalt – klicka här: Pulsen nr 2_2022
/styrelsen

…………………….. här avkortat tidigare inlägg ……………………………………………………………

Under årsmötet senast men också tidigare har frågan ställts ”ska vi övergå till en digital medlemstidning?” Skälet med frågan är främst att få ned föreningens kostnader eftersom Pulsen med tryckning och stigande porton är vår största utgift. I dagsläget är inga sådana snara beslut aktuella men det kan ändå vara klokt att till nästa årsmöte etc ha gjort en test och därigenom få veta medlemmarnas synpunkter.