FKJs årsmöte 2024-02-01 genomfört – här med protokoll

MÖTET ÄR PLANENLIGT GENOMFÖRT OCH PROTOLOLLET FRÅN MÖTET KAN NU LÄSAS UNDER FLIKEN ”OM OSS”.   / STYRELSEN

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte torsdagen den 1 februari 2024 kl 17:00. Årsmötet äger rum på Café Källarbyn, Stora Nygatan 31, Stockholm. Motioner och förslag som ska behandlas på Årsmötet ska skickas till info@klassiskjazz.se senast torsdagen den 25 jan 2024. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga genom att klicka nedan.

Inkomna motioner till årsmötet:
o Förslag till stadgar för FKJ inlämnat 2024-01-28 av Mats Hübner och Bo Jarwander.

Direkt efter mötet spelar Jazzkapellet klassisk jazz.
Som många nog vet finns servering med enklare rätter – tid för avkoppling!

Dagordning
Årsredovisning FKJ 2023
Verksamhetsberättelse – Förenklat Bokslut 2023
Styrelsens förslag till stadgar för FKJ
Revisionsberättelse till FKJs årsstämman 2024
Förslag till Verksamhetsplan 2024

Motioner:
Motion till FKJs ordinarie årsstämma 2024

FKJs styrelses yttrande över motionen ovan:
FKJs styrelses yttrande över motion till FKJs årsmöte 2024