Stockholm Jazz Festival går av stapeln 11-20 oktober 2024

Förra årets festival blev hittills den största med 30 707 besökare på 80 scener. Vår förening medverkade aktivt och såg till att den klassiska jazzen blev väl representerad i det stora utbudet.  Huvudarrangören på Fasching välkomnade oss som medarrangör också till den kommande festivalen. Bandledare m fl uppmanas – om intresse finns – att ta kontakt med krögare eller andra lokalhållare för ett deltagande i festivalen. Huvudarrangören ser positivt på att FKJ bereder och samordnar vårt ”bidrag” med klassisk jazz. Erfarenheten visar att en spelning helst bör anmälas inte senare än månadsskiftet juni-juli. Preciserad ”deadline” meddelas senare.

Mer om festivalen kan läsas på Stockholm Jazz Festival