STOCKHOLM JAZZ FESTIVAL 2014 nu till ända!

På söndagen den 19 oktober avslutades festivalen, den största av det här slaget genom tiderna i Stockholm. Föreningen FKJ har – liksome närmaste åren innan – varit medarrangör och nu genom att förlägga tio konserter på LOUIS Restaurang & Jazzclub. Bilden nedan med Gustens Svänggäng får visa festivalens avslutning..

Vi har för avsikt att återkomma med mer info. Därför tar vi tacksamt emot fler bilder (gärna med kommentarer) att användas såväl här på hemsidan som i vår egen tidning JazzPulsen.
Det går bra att skicka det efterfrågaded via info@klassiskjazz.se – tack på förhand!

OBS! P g a att efterfrågan på bilder (med ev text) inte gett något resultat får kära läsare av hemsidan nöja sig med den info som här ges.  /redaktionen/


Gustens Svänggäng på Rest Louis 19 okt 2014…………… foto:…koffe Koffman