Nästa stora händelse – Storyvilles stängning med Armstrongstipendie-utdelning!

Och traditionsenligt inträffar detta andra söndagen i november, dvs söndagen den 9 november. Festligheterna börjar med att Jazzparaden starter kl 13.30 från Björns Trädgård under ledning av jamgeneralen Olle Nilsson. Vi hoppas på att många musikanter med instrument ställer upp och förstås också en stor publik. Sen går paraden under jubel över torget (Medborgarplatsen) och vidare till Restaurang & Jazzclub LOUIS.
Där fortsätter festligheterna med stipendieutdelning, musik och måltid mm. Se vidare under fliken Kalendarium. Glöm inte att boka bord (08-714 80 11) för säker plats!

Årets stipendiater är Peter Nydahl, Per Olof Karlström och Erling Ribbing.


En tidigare paradbild, nov 2012