Dixieresa till Dresden i vår!!!

Från våra jazzkollegor i Göteborg kommer en intressant inbjudan.

Ytterligare info och anmälan mm finns här nedan i dokumenten:

o ANMÄLAN DRESDEN 2019 (1)

o Evenemang i Dresden