Referat av FKJs årsmöte 2019

P-O Karlström (sekr) och Peter Inghe (mötesordf)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Här nedan har mötessekreteraren P-O Karlström skrivit ett referat från mötet. Senare kommer själva protokollet.

Klicka här: referatetÅrsmötet 2019

Foto: ……….. Bengt Holm