Just i kväll, dvs 6 aug – Swing it Dan !!!

En synnerligen lyckad konsert i ett fullsatt Grönalundsteatern. Orkestern bjöd generöst (en lång föreställnjng) på det bästa av genuin ”klassisk jazz”. Vi har för avsikt att återkomma med närmare info, bilder mm.
/redaktionen

Här nyinkomna bilder

Foto: Bengt Holm