Annonserade spelningar kan ha inställts !!!

Corona-viruset har också drabbat vår jazz … !

Som framgår under fliken ”Kalendarium” är kalendariet f n begränsat men tips kan skickas in på info@klassiskjazz.se så kommer dessa att införas.