Annonserade spelningar kan ha inställts !!!

Corona-viruset har också drabbat vår jazz … därför en uppmaning.
Med kort varsel har flera jazzspelningar ställts in varför det kan vara klokt att kolla i kalendariet. Där har som framgår markerats ” INSTÄLLT !!! ” på aktuella ställen. Men självklart – för att vara riktigt säker – bör också inhämtas direktbesked från ställen även om nämnda markering inte gjorts i kalendariet.