Stockholm Jazz Festival 2020 – trots allt och nu i veckan startar den!

Självklart har förberedelserna för Festivalen varit besvärligare än någonsin för arrangörerna (på Fasching), krögarna m fl som håller med lokal och musikerna själva. Vi alla vet varför. Ingen katalog/programtidning kommer finnas denna gång men utförlig info (fortlöpande uppdaterad) ges i www.stockholmjazz.se – där hela festivalen redovisas dag för dag (9-18 oktober)!

Här nedan återges tidigare info som ger en bakgrund:
Till FKJ har nu inkommit en inbjudan om deltagande i Stockholm Jazz Festival. Sent kan tyckas men förklaringen är förstås corona-epidemin som ställt till med problem när många människor samlas mm. Här följer ett utdrag:

Stockholm Jazz Festival 2020 –trots allt!
Ni får det här mejlet eftersom ni tidigare varit medarrangörer, eller för vi tror att ni kan vara intresserade av att bli medarrangörer, av Stockholm Jazz Festival. Som alla är medvetna om är det ett väldigt annorlunda år. Vi som arrangerar festivalens paraply i form av marknadsföring, hemsida och kommunikation, jobbar till vardags med Fasching och där har vi haft stängt sen mitten av mars. I dagsläget vet vi inte när vi kan öppna, begränsningen om att samlas fler än 50 personer åt gången verkar bli kvar sommaren ut och vi har inte sett någon indikation om när det kan tänkas komma nya direktiv. Vi hoppas och tror att vi kan genomföra festivalen som planerat 9-18 oktober men vi kan så klart inte lämna några garantier. Det kan bli nya restriktioner som gör större konserter omöjliga, det kan komma en andra våg av smittan. Vi är dock fast beslutna om att försöka genomföra festivalen i någon form och vi vill gärna ha er med!

Fortsättning följer här om program, deadline för anmälan, villkor mm – klicka här

Vi kommer inte heller ha möjlighet att göra ett detaljerat tryckt program såsom tidigare år eftersom risken för bortfall vad gäller artister, framförallt internationella, är stor och tiden är knapp. Vi kommer istället att trycka ett snabbkalendarium när det närmar sig festivalen och all övrig kommunikation kommer att hänvisa till webben.
För många av er känns det säkert konstigt att planera ett program som man inte är hundra procent säker på att man kan genomföra. Vi tycker ändå att ni ska börja planera för att det kommer en höst när vi kan samlas och gå på konsert igen. Kanske behöver inte heller alla evenemang vara publika, eller inte enbart publika. Det går att streama konserter och det går att sätta fokus på jazzen på andra sätt! Kanske är detta året ni initierar en paneldebatt, visar en film med jazztema, eller har workshops för mindre grupper. Festival behöver inte enbart betyda livemusik, det vi vill göra är att på alla möjliga sätt lyfta den genre vi älskar och kämpar för – jazzen.

Nedan följer deadline för materialinlämning och biljettsläpp. Material som kommer efter deadline kan vi inte garantera kommer med i det tryckta kalendariet. För att få genomslagskraft för våra släpp och era konserter behöver alla som medverkar i festivalen hålla sig till släppdatumet. Konserter som släpps före våra satta datum nedan kan komma att tas bort från programmet.

Programsläpp: 27 augusti kl.11.00.
Materialdeadline: 15 augusti.

OBS! Där FKJ är medarrangör gäller 10 augusti. Tid behövs nämligen för intern samordning – ditt material skickas till info@klassiskjazz.se .

Skicka in dina programpunkter genom att fylla i följande dokument:
https://docs.google.com/forms/d/1–rwy5p_MEWm6vsP9ZHQJAGGr
FLGKUMj35m2vyUfgG8/edit

Är er scen ny i jazzfestivalsammanhang? Fyll i följande formulär:
https://docs.google.com/forms/d/1yQsU-ig-0XX4xBNv2PcwGwreIh3yo17OQ4wX1rc_Pzk/edit

Stockholm Jazz Festival erbjuder alla medarrangörer:
• exponering på Stockholm Jazz Festivals hemsida
• synlighet i festivalens nyhetsbrev (15000 mottagare)
• festivalens PR-team maximerar programmets exponering i media
• synlighet i festivalens sociala medier
• affischmallar och bildmallar för att kunna använda festivalens grafik på enkelt sätt i egna kanaler

Stockholm Jazz Festival förväntar sig av alla samarbetsscener:
• tydligt visar att evenemanget är en del av Stockholm Jazz Festival
• festivalens grafik och logga ska finnas med på hemsida/Fb-event/trycksaker för konserten
• att inga programpunkter offentliggörs före Stockholm Jazz Festivals programsläpp
• länk till Stockholm Jazz Festival ska finnas med på hemsida/FB-event/trycksaker
• festivalens eventuella affischer eller annan utsmyckning skall finnas på plats inför och under alla evenemang som sätts upp i festivalens regi
• alla lämnar ett par platser på gästlistan till eventuellt besök från press/media
• Vi förutsätter att alla arrangörer tar hand om musikerna på ett professionellt sätt och vi rekommenderar gager som minst motsvarar musikerförbundets minimitariff. Läs mer på musikerforbundet.se
• Stockholm Jazz Festival arbetar för ett balanserat och brett program vad gäller jämställdhet och mångfald. Våra samarbetsscener ska självklart vilja vara en del av denna vision. Festivalledningen förbehåller sig rätten att avböja arrangemang som inte ligger inom ramen för Stockholm Jazz Festivals vision.

< Kolla gärna av infon här ovan fortlöpande eftersom uppdateringar från huvudarrangörerna förväntas !!! >