Påminnelse om årsavgiften

Styrelsen vill påminna om årsavgiften för 2021. Den är 300 kr per år för enskild medlem och 450 kr per år för par. Den kan sättas in på postgiro 85 09 94 -5 eller bankgiro 640-0964. Glöm inte att ange vem som har betalat.
/Styrelsen