Vid inbetalningar till FKJ använd bara Handelsbanken (bankgiro 640-0964) !

Jo …! För att slippa onödiga utgifter för förening och dessutom förenklingar har vi beslutat om denna åtgärd. En närmare förklaring ges genom att klicka här:FKJ-BANK