FKJs årsmöte – nu också protokoll mm

Årsmötet hölls på Rest LOUIS, Söderhallarna söndagen den 22 mars.
Till dem som varit förhindrad att delta kan kortfattat nämnas att mötet (med Peter Inghe som mötesordförande o Per-Olof Karlström som mötessekreterare) gick lugnt, trivsamt och sakligt tillväga. Föreningen har fått en ny ordförande nämligen Kerstin Arghe (nu för andra gången!) och merparten av styrelsen i övrigt är omvald förutom val av ny ledamot Ola Pålsson, välkänd som kornettist, boogie-woogie-pianist, vokalist och skribent. En utförligare redogörelse kommer inom kort då årsmötesprotokollet publiceras.

En konsert med Spicy Advice Ragtime Band var utlovad efter mötet. Förväntningarna var stora – ingen behövde bli besviken. Bandet spelade storartat och publiken svarade med mycket jubel och applåder. Föreställningen pågick i tre timmar och innan bandet lämnade scenen togs bilden här nedan.
.
………………………………………………………………………………..foto: koffe
Spicy Advice Ragtime Band. Bandet är ett av Europas hetaste jazzband. ”Ungdomsbandet”, som fyllde 20 år 2014, spelar avspänd och energiladdad New Orleansjazz, inspirerade av storheter som Bunk Johnson, Jelly Roll Morton och Bessie Smith.

Handlingar från mötet kan fås genom att klicka här:

Nu också protokoll och referat !!!

Årsmötesprotokoll 2015 – klicka här: protokoll 2015-03-22 pdf

Referat från årsmötet 2015 – klicka här: referat – årsmötet 2015 pdf

…………………………………………………………………………………………..

Dagordning – klicka här: Dagordning – årsmötet 2015

Årsredovisning FKJ 2014*) (Verksamhetsberättelse – Resultaträkning – Balansräkning) – klicka här: FKJ Årsredov 2014 påtecknad även av revisorer
*) texten i tidigare version har redigerats (oförändrad i sak) i samband med revisorernas granskning 2015-03-21

Styrelsens förslag (verksamhetsplan, budget mm) – klicka här: Styrelsens förslag (verksamhetsplan, budget mm), feb 2015

Ett svar till “FKJs årsmöte – nu också protokoll mm“

  1. O k/pok